WŚSD rozpoczyna nabór kandydatów do kapłaństwa

2024-04-19

Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne rozpoczyna nabór kandydatów do kapłaństwa. Mężczyźni, którzy pragną odpowiedzieć na powołanie do służby w kapłaństwie wszystkie informacje mogą znaleźć na stronie:

Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne - Rekrutacja

Przy naborze wymagane są następujące dokumenty:

1.    Własnoręcznie napisane podanie z motywacją swojej decyzji, skierowane do Rektora WŚSD (papier biały, gładki, format A4)
2.    Życiorys w formie opisowej (nie CV), uwzględniający zwłaszcza aspekt religijny
3.    Odpis aktu urodzenia
4.    Świadectwo chrztu (świeżej daty, z adnotacją na temat bierzmowania)
5.    Świadectwo moralności od własnego proboszcza
6.    Opinia katechety (dla osób, które ukończyły w tym roku katechezę w szkole średniej)
7.    Świadectwo ukończenia szkoły średniej (odpis lub kopia – oryginał do wglądu)
8.    Zaświadczenie maturalne (odpis lub kopia – oryginał do wglądu)
9.    Świadectwo ukończenie katechezy w zakresie szkoły średniej
10.    Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
11.    Fotografia legitymacyjna (w formie papierowej)

Aktualności, Ogłoszenia parafialne