Wskazówki dotyczące walki duchowej i pracy nad sobą

2022-03-29

Na podstawie „Dzienniczka” św. s. Faustyny Kowalskiej:

1488 – Dusza: Panie, przyczyną mojego smutku jest to, że pomimo moich
szczerych postanowień wciąż upadam, i to w te same błędy. Rano
postanawiam, a wieczorem widzę, jak daleko odeszłam od tych postanowień.
– Jezus: Widzisz, dziecię Moje, czym jesteś sama z siebie, a przyczyną twoich
upadków to jest to, że za wiele liczysz sama na siebie, a za mało się opierasz
na Mnie. Ale niech cię to nie zasmuca tak nadmiernie, masz do czynienia
z Bogiem miłosierdzia, nędza twoja nie wyczerpie go, przecież nie określiłem
liczby przebaczenia.
– Dusza: Tak, wiem to wszystko, ale pokusy wielkie napadają na mnie
i różne wątpliwości budzą się we mnie, a przy tym wszystko mnie drażni
i zniechęca.
– Jezus: Dziecię Moje, wiedz, że największą przeszkodą do świętości jest
zniechęcenie i nieuzasadniony niepokój, on odbiera ci możność ćwiczenia się
w cnocie. Wszystkie razem pokusy nie powinny ci ani na chwilę zamącić
spokoju wewnętrznego, a drażliwość i zniechęcenie to owoc twojej miłości
własnej.
Nie trzeba ci się zniechęcać, ale starać się o to, aby na miejscu twej miłości
własnej mogła zakrólować miłość Moja. A więc ufności, dziecię Moje; nie
powinnaś się zniechęcać, lecz przychodzić do Mnie przebaczenie, jeżeli Ja
zawsze jestem gotów ci przebaczyć. Ile razy Mnie o to prosisz, tyle razy
wysławiasz miłosierdzie Moje.

1560 3 II [1938]. Dziś po Komunii świętej Jezus dał mi znowu kilka wskazówek:
Pierwsze – nie walcz sama z pokusą, ale natychmiast odsłoń ją spowiednikowi,
a wtenczas pokusa straci całą swą siłę; drugie – w tych doświadczeniach nie trać
pokoju, przeżywaj Moją obecność, proś o pomoc Matkę Moją i świętych; trzecie
– miej tę pewność, że Ja na ciebie patrzę i wspieram cię; czwarte – nie lękaj się
ani walk duchowych, ani żadnych pokus, bo Ja cię wspieram, byleś ty chciała
walczyć; wiedz, że zawsze zwycięstwo jest po twojej stronie; piąte – wiedz,

że przez mężną walkę oddajesz Mi wielką chwałę, a sobie skarbisz zasługi,
pokusa daje sposobność do okazania Mi wierności.
1760 – Córko Moja, chcę cię pouczyć o walce duchowej. (1) Nigdy nie ufaj
sobie, ale całkowicie zdaj się na wolę Moją. (2) W opuszczeniu, ciemności
i różnych wątpliwościach uciekaj się do Mnie i do kierownika swego, on ci
odpowie zawsze w Moim imieniu. (3) Nie wchodź w targ z żadną pokusą, zaraz
zamykaj się w sercu Moim, a przy pierwszej sposobności odkryj ją przed
spowiednikiem. (4) Miłość własną postaw na ostatnim miejscu, aby nie kaziła
uczynków twoich. (5) Z wielką cierpliwością znoś sama siebie. (6) Nie zaniedbuj
umartwień wewnętrznych. (7) Zdanie przełożonych i spowiednika zawsze
usprawiedliwiaj w sobie. (8) Uciekaj od szemrzących jak od zarazy. Niech
wszyscy postępują, jak im się podoba, ty postępuj tak, jak żądam od ciebie.
(9) Zachowuj jak najwierniej regułę. (10) Po doznanych przykrościach myśl,
co byś mogła uczynić dobrego dla osoby, która ci cierpienie zadała.
(11) Nie wylewaj się na zewnątrz. (12) Milcz, kiedy cię upominają; (13) nie pytaj
o zdanie wszystkich, ale swego kierownika; przed nim bądź szczera i prosta jak
dziecko. (14) Nie zniechęcaj się niewdzięcznością. (15) Nie badaj ciekawie dróg,
którymi cię prowadzę; (16) gdy znudzenie i zniechęcenie zakołacze do twego
serca, uciekaj sama od siebie i kryj się w sercu Moim. (17) Nie lękaj się walki,
sama odwaga często odstrasza pokusy – i nie śmią na nas uderzać. Walcz zawsze
z tym głębokim przekonaniem, że Ja jestem przy tobie. (18) Nie kieruj się
uczuciem, bo ono nie zawsze jest w twej mocy, ale cała zasługa w woli się
mieści. (19) Bądź zawsze zależna w rzeczach najdrobniejszych od przełożonych.
(20) Nie łudzę cię pokojem i pociechami, ale gotuj się do wielkich walk. Wiedz
o tym, że jesteś obecnie na scenie, gdzie ci się przypatruje ziemia i niebo całe,
walcz jako rycerz, abym cię mógł nagradzać; (21) nie lękaj się zbytecznie, bo nie
jesteś sama.

1485 – Jezus: Dziecię, nie mów już o nędzy swojej, bo Ja już o niej nie
pamiętam. Posłuchaj, dziecię Moje, co ci pragnę powiedzieć: przytul się do ran

Moich i czerp ze źródła żywota wszystko, czegokolwiek serce twoje zapragnąć
może.
Pij pełnymi ustami ze źródła żywota, a nie ustaniesz w podróży. Patrz w blaski
miłosierdzia Mojego, a nie lękaj się nieprzyjaciół swego zbawienia. Wysławiaj
Moje miłosierdzie.

Aktualności, Ogłoszenia parafialne